čiste in mirne vode

Reference

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Predstavitev obstoječega stanja odvajanja odpadnih vod območja, variant izgradnje novega kanalizacijskega omrežja z opredelitvijo možnih lokacij čistilne naprave. Izdelava analize obremenitve odpadnih voda s prispevnega območja, ki služi v nadaljevanju kot osnova za dimenzioniranje čistilne naprave.