čiste in mirne vode

Reference

Oskrba s pitno vodo

Za hidravlično modeliranje vodovodnega sistema je uporabljena programska oprema EPANET 2.0, ki jo je razvila ameriška organizacija za varstvo okolja US EPA (US Enviromental Protection Agency). Orodje omogoča simuliranje stalnih in nestalnih hidravličnih razmer in kakovosti vode v vodovodnih sistemih in je eno najbolj razširjenih orodij na tem področju.