čiste in mirne vode

Reference

Urejanje vodotokov

Voda je eden od osnovnih pogojev življenja na našem planetu in obvezna za odvijanje vseh vitalnih procesov v biosferi. Nenadomestljiva je njena vloga pri izmenjavi snovi v človeškem organizmu, v proizvodnji in zadovoljevanju številnih potreb v gospodarstvu, poljedelstvu in industriji. Z množično urbanizacijo in izrabo prostora je človek posegal z gradnjo tudi v poplavna območja.