čiste in mirne vode

Hidroelektrarne

Ali razpolagate z vodnim dovoljenjem kot fizična oseba, podjetje ali lokalna skupnost?
Potem imate možnost donosnega vira energije brez stroškov. Ne pustite, da vam tak potencial preprosto odteče.

Skupaj s podjetjem ANDRITZ AG vam lahko ponudimo celovito rešitev izgradnje male HE in sicer:

 • Ideja, lastništvo,
 • Ogled lokacije, meritve pretoka, ocena smotrnosti gradnje,
 • Informacija ali je gradnja v skladu s prostorskimi akti – lokacijska informacija,
 • Idejni projekt MHE,
 • Pogoji soglasjedajalcev,
 • Pobuda za koncesijo,
 • Pridobitev koncesije,
 • Projektna dokumentacija PGD, PZI in PZR,
 • Gradnja MHE,
 • Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • Koncesijska pogodba

priloge:
hy-andritz-hydro-en.pdf
hy-compact-hydro-en.pdf