čiste in mirne vode

Oskrba s pitno vodo

Za hidravlično modeliranje vodovodnega sistema je uporabljena programska oprema EPANET 2.0, ki jo je razvila ameriška organizacija za varstvo okolja US EPA (US Enviromental Protection Agency). Orodje omogoča simuliranje stalnih in nestalnih hidravličnih razmer in kakovosti vode v vodovodnih sistemih in je eno najbolj razširjenih orodij na tem področju.
EPANET je zasnovan na načelu zahtev, kar pomeni, da se hidravlične razmere v sistemu spreminjajo glede na trenutne odvzeme uporabnikov vode v posameznih vozliščih in se glede na porabe vode v vozliščih izračunajo s tem povezani tlaki in pretoki po celotnem sistemu. Zato je mogoče izračunati hidravlične razmere v vodovodnem sistemu tudi v primeru, ko so odvzemi vode večji od hidravlične prevodnosti sistema, le da tedaj izračun pokaže pojav negativnih (relativnih) tlakov v sistemu. Le ti so sicer v sistemu možni, zahtevajo pa posebne ukrepe pred pojavom kavitacije, povzročijo pa, da na odseku s podtlakom seveda ni mogoč običajen odvzem vode.*

*Vir: Načrtovanje razvoja vodovodnih sistemov z uporabo genetskih algoritmov, Franci Steinman, Primož Banovec, Sašo Šantl