čiste in mirne vode

Predstavitev

Podjetje je specializirano za pripravo projektne dokumentacije s področja nizkih gradenj,
s poudarkom na hidrološko-hidravličnih analizah vodnih režimov.

Prednostne usmeritve so naslednje:

 

ZASTOPANJE PODJETJA

T: 059 939 041

E: info@hdc.si

  • Matjaž PLANINŠEK, inž.gradb.
    E: matjaz@hdc.si
    M: 031 78 11 80
  • Nataša PEVEC PLANINŠEK, dipl.inž.gradb.
    E: natasa@hdc.si
    M: 031 79 44 92