čiste in mirne vode

Reference

Hidravlična preveritev kanaliziranega meteornega odvodnika z iztokom v Savinjo

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Laško
LETO IZVEDBE
Maj 2014
FAZE PROJEKTA
Elaborat