čiste in mirne vode

Reference

»Ureditev občinske ceste JP990367, na parcelah …, vse k.o. 988 Spodnje Gorče v naselju Parižlje, Občina Braslovče«

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Braslovče.
LETO IZVEDBE
December 2017
FAZE PROJEKTA
Hidravlična analiza<