čiste in mirne vode

Reference

Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami Hajnski in Jerčinski potok

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
občina Podčetrtek
LETO IZVEDBE
avgust, 2010