čiste in mirne vode

Reference

Hidravlična analiza in izdelava poplavnih kart za območje parc. št. 1100/5, 1102/5 in 1102/6 vse k.o. 1022 Rečica v Občini Laško

GALERIJA

PODATKI

INVESTOR
Fragmat TIM d.o.o.
YEAR
November 2016
PHASE OF PROJECT
Study