čiste in mirne vode

Reference

Hidravlična analiza vodotoka Bevščica za »Ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč Bevško na regionalni cesti R1 221/1219 Zagorje – Bevško od km 4+920 do km 5+085

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Trbovlje, Pronig d.o.o.
LETO IZVEDBE
Februar 2017
FAZE PROJEKTA
Elaborat<