čiste in mirne vode

Reference

Hidrološko hidravlična analiza reke Mirne in levega pritoka na območju ČN Dob 1000 PE

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Šentrupert
LETO IZVEDBE
november, 2012