čiste in mirne vode

Reference

Hidrološko hidravlična analiza vodotoka za gradnjo stanovanjskega objekta na parc. št. 1194, k.o. Dramlje

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Zasebni.
LETO IZVEDBE
Junij 2015
FAZE PROJEKTA
Elaborat<