čiste in mirne vode

Reference

Hidrološko hidravlična analiza za dovozno cesto na parc. št. 537/3 in 532, k.o. Ema, Podčetrtek

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Zasebni
LETO IZVEDBE
september, 2012
FAZE PROJEKTA
Elaborat