čiste in mirne vode

Reference

Hidrološko hidravlična analiza za obnovo mostu na parc. št.: 1094 in 1076, vse k.o. Rečica ob Savinji

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Ljubno ob Savinji
LETO IZVEDBE
April 2016
FAZE PROJEKTA
Elaborat<