čiste in mirne vode

Reference

Hidrološko-hidravlična preveritev potoka Ična na lokaciji 300 m gorvodno od iztoka v Savinjo, območje stanovanjske pozidave

GALERIJA

PODATKI

INVESTOR
Občina Laško
YEAR
april 2014
PHASE
idea design