čiste in mirne vode

Reference

Izdelava protipoplavnih ukrepov na desnem bregu Savinje gorvodno od Thermane d.d. do naselja Debro ter ureditev Rečice gorvodno od sotočja s Savinjo

GALERIJA


PODATKI

INVESTITOR
Občina Laško
LETO IZVEDBE
oktober 2013
FAZE PROJEKTA
IDZ