čiste in mirne vode

Reference

Izdelava protipoplavnih ukrepov na levem in desnem bregu Savinje gorvodno od železniškega mostu do lokacije Thermane d.d.

GALERIJA


PODATKI

INVESTITOR
Občina Laško
LETO IZVEDBE
februar 2013
FAZE PROJEKTA
IDZ