clean and calm waters

References

(Slo) Izdelava strokovnih podlag s stališča upravljanja z vodami za gradnjo objektov na parc. št. *52, 639, 640 in 641, vse k.o. Latkova vas v naselju Kaplja vas v občini Prebold

Sorry, this entry is only available in Slo.