čiste in mirne vode

Reference

Izdelava strokovnih podlag s stališča upravljanja z vodami za izgradnjo objekta na parc. št. 100/63 in 100/64, k.o. Šentjanž pri Dravogradu v občini Dravograd

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR Alset d.o.o..
LETO IZVEDBE Februar 2019
FAZE PROJEKTAHidravlična analiza, hidrološko hidravlična študija<