čiste in mirne vode

Reference

Prestavitev potoka na parc. št. 1856/3, 1810/3, 1810/5, 1760/5 in 1905/10 vse k.o. Imeno v občini Podčetrtek