čiste in mirne vode

Reference

Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami za OPN občine Podčetrtek za reko Sotlo, na odseku od sotočja z Mestinjščico do zgornjega Imenega