čiste in mirne vode

Reference

Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za sanacijo mostu čez potok Trebnik

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Braslovče
LETO IZVEDBE
oktober, 2011