čiste in mirne vode

Reference

Zagotovitev protipoplavnih ukrepov na vodotokih Voglajne, Kozarice in Pešnice (faza C; podfaze C1, C2 in C3)

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Šentjur
LETO IZVEDBE
oktober 2015
FAZA PROJEKTA
PGD