čiste in mirne vode

Reference

Izdelava kart poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za območje sotočja Gračnice in Slatine pri stanovanjskem objektu Paneče 41 – Zimšek