čiste in mirne vode

Reference

Hidravlična preveritev in potrebna dograditev meteorne kanalizacije v Rimskih Toplicah

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
Občina Laško
LETO IZVEDBE
marec 2014
FAZE PROJEKTA
Elaborat