čiste in mirne vode

Reference

Strokovne podlage s področja komunalne infrastrukture za poslovno obrtno cono Kozje

PODATKI

INVESTITOR
Občina Kozje
LETO IZVEDBE
marec, 2009
NAROČNIK
Urbanisti d.o.o.