čiste in mirne vode

Reference

Rekonstrukcija zunanjega hidrantnega omrežja Zalog