čiste in mirne vode

Reference

Prometna ureditev znotraj proizvodnih obratov JUB d.o.o., Nova vas

GALERIJA

PODATKI

INVESTITOR
JUB d.o.o..
LETO IZVEDBE
Januar 2018
FAZE PROJEKTA
IDZ, PZI<