čiste in mirne vode

Reference

Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec – prometna in komunalna ureditev